Legatmodtager 2016

DMS rejselegatet er indtil videre afløst af Det Danske Pasteur-Selskabs rejselegat.

Læs mere om rejeselegatet her.