Legatmodtager 2016

DMS uddeler hvert efterår to rejselegater a 5.000 kr. Legatet kan søges af DMS medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og skal på et studie- eller praktikophold i udlandet. Opholdet skal have mikrobiologisk relevans.

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til DMS’s rejselegat:

  • Du skal være medlem af DMS og studieaktiv
  • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet

Uddelingen finder sted på DMS årlige kongres i november. Det efterfølgende år inviteres legatmodtagerne til at komme og fortælle om deres udlandsophold.

Ansøgning

Du skal dokumentere følgende:

  • At du er indskrevet på en uddannelsesinstitution og studieaktiv
  • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale 
  • Seneste karakterudskrift

I vurderingen af din ansøgning ser vi blandt andet på, hvorvidt dit udlandsophold er meritgivende samt i hvilken grad opholdet vil biddrage til din fremtidige karriere inden for mikrobiologi. Der lægges vægt på, hvordan du formår at udtrykke dette klart i din motiverede ansøgning på ca. 300 ord.

Ansøg legatet ved at sende en mail til lmb@cap-partner.eu med en motiveret ansøgning samt CV.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2018.