I slutningen af hver session afholdes tre 5-minutters præsentationer. 5-minutterspræsentationerne udvælges blandt de indsendte abstracts.

Her kan du se programmet for DMS 2018 kongressens flash poster præsentationer.