I slutningen af hver session afholdes tre 5-minutters præsentationer. 5-minutterspræsentationerne udvælges blandt de indsendte abstracts.

Alle der har indsendt et abstract vil senest den 27. oktober modtage svar på, om det er valgt til en 5-minutters præsentation.