Generalforsamling 2018 og symposium

Den 13. marts inviterer DMS til generalforsamling med efterfølgende symposium, hvor temaet er: Exploring the function of non culturable microorganisms.

Dagens program:

13:30-14:15

Generalforsamling, kaffe

14:15-14:35

Jeppe Lund Nielsen, AAU: Towards high throughput linking of activity and identity in complex microbial systems

14:35-14:55

Kasper Urup Kjeldsen, AU: Microbial community assembly and evolution in the subsurface seabed

14:55-15:15

Morten Dueholm, AAU: Development of comprehensive 16S/18S rRNA databases for any microbial ecosystem

15:15-15:45

Kaffe, Kage og networking

15:45-16:05

Mads Albertsen, AAU: Towards complete genomes from metagenomes using Nanopore sequencing

16:05- 16:25

Lasse Kvich, KU: Oxygen restriction induces a VBNC population in pathogens during growth in biofilms

16:25-

Øl og snacks

 

Sted: Aalborg University, Department of Chemistry and Bioscience, Fredrik Bajers Vej 7H, Aalborg, room 1.102 (ved siden af indgangen)

Registrering: Det er gratis for alle DMS medlemmer at deltage generalforsamlingen og registrering til arrangementet er ikke nødvendigt.

Læs mere inde på vores Facebook event.

Hvert år i første kvartal afholder DMS generalforsamling. Generalforsamlingen tilrettelægges således, at den kan afholdes sammen med et andet mikrobiologisk arrangement. 

Generalforsamling 2015 og symposium

Den 26. marts inviterer DMS til generalforsamling med efterfølgende symposium under titlen "Evolution and interactions in gut microbiomes of various hosts." Dagen afsluttes med en uformel reception med fermenterede drikkevarer. Symposiet præsenteres i samarbejde med Chr. Hansen.

Download dagens program >>

Tid:

  • Generalforsamling fra 12:30-13:30
  • Symposium fra 14:00-16:10

Sted: GEUS, Theodor Sorgenfrei Auditorium, Øster Voldgade 10, 1350 Kbh K, Entrance N

Arrangementet er gratis for medlemmer og tilmelding er ikke nødvendigt. Ikke medlemmer kan indmelde sig herunder.

Indmelding >>Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

Forslag eller emner, der ønskes behandlet under punkt 4 på en ordinær generalforsamling, indsendes skriftligt til bestyrelsen og skal være denne i hænde inden generalforsamlingen.

Symposium

Tid: fra kl 14:00. Arrangementet afsluttes med en uformel reception fra ca 15:50.

Efter generalforsamlingen afholdes et symposium om gut microbiome under titlen "Evolution and interactions in gut microbiomes of various hosts". Symposiet ppræsenteres i samarbejde med Chr. Hansen.

Final programme

12:30

General Assembly

13:30

Break

14:00

Welcome and opening address
By the new chair of DMS

14:10

Learning microbiology from the human microbiome
Henrik Bjørn Nielsen, DTU-Center for Biological Sequence Analysis

14:40

Coffee and cake

15:10

The central role of the gut microbiota in fungus-farming termites
Michael Poulsen, KU Science

15:40

Use of animal models to understand the role of the gut microbiota in humans
Martin Iain Bahl, DTU-Fødevareinstituttet

16:10

Reception with fermented beverage